Учком інформує

 

  В С Т У П

 Врядування учнів в школі – це життя учнівського колективу під керівництвом, при безпосередній участі і відповідальності самих учнів, це права і обов’язки школярів організовувати свою діяльність і відповідати за неї; воно є демократичним – учні самостійно обирають своїх представників, беруть участь у створенні і реалізації програми роботи врядування.

          Сучасна школа повинна виробити в кожного учня вміння, звичку активно діяти у розв’язанні найважливіших питань життя країни, свого колективу, навчити дітей формулювати, висловлювати та відстоювати власну думку. Вирішення цього завдання можливе тільки на шляху розвитку врядування.

          Учнівське врядування – це:

-        метод організації учнівського врядування, який забезпечує формування відносин, відповідальної залежності в колективі та організаторських якостей окремої особистості;

-   складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує специфічні завдання єдиного колективу;

-   результат педагогічної взаємодії вчительського і учнівського колективів;

-   діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку;

-   принцип організації життя колективу школярів.

Метою учнівського врядування є розвиток самостійності, ініціативи учнів, почуття особливої відповідальності за справи колективу, здобуття практичного досвіду організаторської роботи.

   Завдання учкому

 

1.    Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.

2.    Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

3.    Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

4.    Формує ініціативу, здатну приймати нестандартні рішення особистість.

5.    Забезпечує захист прав і інтересів учнів.

6.    Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.

7.    Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.

8.    Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

9.    Формує у школярів почуття господаря.

10.Забезпечує участь учнів у соціально значимих справах школи, села.

 Учнівське самоврядування -

      це організація, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми.

Мета учнівського самоврядування:

сформувати в дітей почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

  

Принципи, які лежать в основі учнівського

самоврядування:

1. Розширення реальних прав та повноважень органів самоврядування.

2. Свідомість, самодіяльність та активність учнів.

3. Доброзичлива вимога.

4. Регулярна почергова змінність виборного активу.

5. Відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів.

6. Конкретизація колективних творчих справ.

 

Учнівське самоврядування є дієвим, якщо:

1. Вирішує реальні проблеми і приймає реальні рішення.

2. Представляє всіх учнів школи.

З.Є демократичним - учні самостійно обирають своїх представників, беруть участь у створенні і реалізації програми роботи самоврядування.

Сучасна школа повинна виробити в кожного учня вміння, звичку активно діяти у розв'язанні найважливіших питань життя країни, свого колективу, навчити дітей формулювати, висловлювати та відстоювати власну думку. Вирішення цього завдання можливе тільки на шляху розвитку самоврядування.

 

 

 

Склад

учнівського комітету

Крищинецької  ЗШ  Ι – ΙΙΙ ступенів

 

№ п/п

П І П учня

 

Посада

1

Дранус Олександр

представник до учкому від 7 класу

2

Корчак Руслан

представник до учкому від 7 класу

3

Алешко Марина

представник до учкому від 8 класу

4

Войтко Альбіна

 

представник до учкому від 8 класу

5

Сідовічева Тетяна

голова учкому,

представник до учкому від 9 класу

6

Подолян Ілля

 

представник до учкому від 9 класу

7

Джигирис Маргарита

представник до учкому від 11 класу

8

Марущак Вікторія

представник до учкому від 11 класу

 

 

Сектори  учнівського комітету

 

Інформаційний сектор

Начальник сектора: Войтко Альбіна

Консультанти: Грицуляк Т.В. та  Чурікова Н.В.

Члени сектора:  Рудь Назарій

                               Кішик Назар

 

§  Вивчення думки учнів про шкільне життя.

§  Висвітлення подій шкільного життя.

§  Розвиток мовної культури та культури спілкування.

§  Поширення інформації з різних галузей науки.

§  Інформування про творчі справи класу.

§  Оформлення плакатів, стінгазет, оголошень.

§  Організація тематичних, святкових газет.

 

Військово - спортивний сектор

Начальник сектора: Подолян Ілля

Консультанти: Сідовічев В.В.та Яценко М.П.

Члени сектора:  Кушнір Олександр

                              Ручковський Артем

 

§  Пропагування здорового способу життя.

§  Організація спортивних конкурсів.

§  Проведення туристичних походів, змагань.

§  Розучування народних рухливих ігор.

 

Культмасовий сектор

Начальник сектора: Сідовічева Тетяна

Консультанти: Іванишена Н.В. та Наумчук Г.Д.

Члени сектора:    Шмигора Валерія

                               Кошуба Катерина

 

§  Організація змістовного дозвілля.

§  Залучення учнів до підготовки і проведення творчих справ, розва­жальних програм.

§  Проведення традиційних загальношкільних свят.

§  Організація позаурочної діяльності.

§  Організація спортивних ігор.

§  Надання шефської допомоги в організації оздоровчого табору.                

§  Організація дозвілля на перервах.

 

 

 

Трудовий сектор

Начальник сектора: Дранус Олександр

Консультанти:          Кішик Н.І. та Ковтун Т.А.

Члени сектора:          Кобрин Олександр

                                     Задорожний Ярослав

 

§Контроль за упорядкуванням території школи, села, пам’ятника загиблими воїнам у Другій світовій війні.

§Контроль за озелененням території та приміщення школи.

§ Організація роботи загонів «Милосердя».

 

Сектор охорони здоров’я

Начальник сектора: Алешко Марина

Консультанти:       Семенюк Т.В. та Клименко Т.П.

Члени сектора:      Пуляєва Ганна

                                 Мельнійчук Марина

 

§     Перевірка і дотримання санітарно-гігієнічних норм: чистота при­міщень, охайний зовнішній вигляд.

§     Здійснення профілактичної антитютюнової, антиалкогольної, анти­наркотичної роботи.

 

Сектор дисципліни і порядку

Начальник сектора: Джигирис Маргарита

Консультанти:          Кобрин Т.В. та Лесько О.А.

Члени сектора:        Масловський Владислав        

                                    Войтко Максим

 

§Організація чергування по школі.

§Організація рейдів-перевірок.

§Робота з порушниками дисципліни і порядку.

§Організація прибирання території.

§Нагляд за дотриманням культури поведінки.

§Контроль за відвідуванням уроків.

 

Навчальний сектор

Начальник сектора: Марущак Вікторія

Консультанти:   Краєвська Т.С. та Сташок О.П.

Члени сектора:       Коноба Ілля 

                                   Корчак Руслан

 

§  Організація взаємодопомоги у навчанні.

§  Консультаційна допомога з предметів.

§  Контроль за відвідуванням уроків.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕКТОР

 

 

 

ВІЙСЬКОВО - СПОРТИВНИЙ СЕКТОР

 

 

 

КУЛЬТМАСОВИЙ СЕКТОР

 

 

 

ТРУДОВИЙ СЕКТОР

 

 

 

СЕКТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

 

 

СЕКТОР ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ  СЕКТОР

 

 

 

Голова учнівського врядування

 

 

 

Замісник голови учнівського врядування

 

 

 

Секретар зборів учнівського врядування