Учком інформує

 

  В С Т У П

 Врядування учнів в школі – це життя учнівського колективу під керівництвом, при безпосередній участі і відповідальності самих учнів, це права і обов’язки школярів організовувати свою діяльність і відповідати за неї; воно є демократичним – учні самостійно обирають своїх представників, беруть участь у створенні і реалізації програми роботи врядування.

          Сучасна школа повинна виробити в кожного учня вміння, звичку активно діяти у розв’язанні найважливіших питань життя країни, свого колективу, навчити дітей формулювати, висловлювати та відстоювати власну думку. Вирішення цього завдання можливе тільки на шляху розвитку врядування.

          Учнівське врядування – це:

-        метод організації учнівського врядування, який забезпечує формування відносин, відповідальної залежності в колективі та організаторських якостей окремої особистості;

-   складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує специфічні завдання єдиного колективу;

-   результат педагогічної взаємодії вчительського і учнівського колективів;

-   діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку мети, її розробку;

-   принцип організації життя колективу школярів.

Метою учнівського врядування є розвиток самостійності, ініціативи учнів, почуття особливої відповідальності за справи колективу, здобуття практичного досвіду організаторської роботи.

   Завдання учкому

 

1.    Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.

2.    Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

3.    Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.

4.    Формує ініціативу, здатну приймати нестандартні рішення особистість.

5.    Забезпечує захист прав і інтересів учнів.

6.    Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.

7.    Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.

8.    Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

9.    Формує у школярів почуття господаря.

10.Забезпечує участь учнів у соціально значимих справах школи, села.

 Учнівське самоврядування -

      це організація, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є людьми.

Мета учнівського самоврядування:

сформувати в дітей почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

  

Принципи, які лежать в основі учнівського

самоврядування:

1. Розширення реальних прав та повноважень органів самоврядування.

2. Свідомість, самодіяльність та активність учнів.

3. Доброзичлива вимога.

4. Регулярна почергова змінність виборного активу.

5. Відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів.

6. Конкретизація колективних творчих справ.

 

Учнівське самоврядування є дієвим, якщо:

1. Вирішує реальні проблеми і приймає реальні рішення.

2. Представляє всіх учнів школи.

З.Є демократичним - учні самостійно обирають своїх представників, беруть участь у створенні і реалізації програми роботи самоврядування.

Сучасна школа повинна виробити в кожного учня вміння, звичку активно діяти у розв'язанні найважливіших питань життя країни, свого колективу, навчити дітей формулювати, висловлювати та відстоювати власну думку. Вирішення цього завдання можливе тільки на шляху розвитку самоврядування.

 

 

 

Склад

учнівського комітету

Крищинецької  ЗШ  Ι – ΙΙΙ ступенів

 

№ п/п

П І П учня

 

Посада

1

Войтко Альбіна

представник до учкому від 7 класу

2

Алешко Марина

представник до учкому від 7 класу

3

Сідовічева Тетяна

представник до учкому від 8 класу

4

Подолян Ілля

представник до учкому від 8 класу

5

Джигирис Яна

представник до учкому від 9 класу

6

Кривов’яз Владислав

представник до учкому від 9 класу

7

Джигирис Маргарита

голова учкому представник до учкому від 10 класу

8

Марущак Вікторія

представник до учкому від 10 класу

9

Юревич Костянтин

представник до учкому від 11 класу

10

Топчанюк Костянтин

представник до учкому від 11 класу

 

Сектори  учнівського комітету

 

Інформаційний сектор

Начальник сектора: Сідовічева Тетяна

Консультанти: Грицуляк Т.В. та  Кобрин Т.В

Члени сектора:  Бондарчук Аліна

                           Беляк Анастасія

 

§  Вивчення думки учнів про шкільне життя.

§  Висвітлення подій шкільного життя.

§  Розвиток мовної культури та культури спілкування.

§  Поширення інформації з різних галузей науки.

§  Інформування про творчі справи класу.

§  Оформлення плакатів, стінгазет, оголошень.

§  Організація тематичних, святкових газет.

 

Військово - спортивний сектор

Начальник сектора: Подолян Ілля

Консультанти: Сідовічев В.В.та Яценко М.П.

Члени сектора:   Ревва Дмитро

                              Пентюк Олександр

 

§  Пропагування здорового способу життя.

§  Організація спортивних конкурсів.

§  Проведення туристичних походів, змагань.

§  Розучування народних рухливих ігор.

 

Культмасовий сектор

Начальник сектора: Алешко Марина

Консультанти: Іванишена Н.В. та Наумчук Г.Д.

Члени сектора:    Грицуляк Анастасія

                               Масловський Владислав

 

§  Організація змістовного дозвілля.

§  Залучення учнів до підготовки і проведення творчих справ, розва­жальних програм.

§  Проведення традиційних загальношкільних свят.

§  Організація позаурочної діяльності.

§  Організація спортивних ігор.

§  Надання шефської допомоги в організації оздоровчого табору.                

§  Організація дозвілля на перервах.

 

 

 

Трудовий сектор

Начальник сектора: Юревич Костянтин

Консультанти:          Кішик Н.І. та Буга С.О

Члени сектора:          Войтко Максим

                                      Пентюк Володимир

 

§Контроль за упорядкуванням території школи, села, пам’ятника загиблими воїнам у Другій світовій війні.

§Контроль за озелененням території та приміщення школи.

§ Організація роботи загонів «Милосердя».

 

Сектор охорони здоров’я

Начальник сектора: Кривов’яз Владислав

Консультанти:       Семенюк Т.В. та Колібабчук М.В.

Члени сектора:      Шмигора Валерія

                                  Нога Діана

 

§     Перевірка і дотримання санітарно-гігієнічних норм: чистота при­міщень, охайний зовнішній вигляд.

§     Здійснення профілактичної антитютюнової, антиалкогольної, анти­наркотичної роботи.

 

Сектор дисципліни і порядку

Начальник сектора: Войтко Альбіна

Консультанти:         Ковтун Г.М. та Карабуля І.О.

Члени сектора:        Кушнір Олександр

                                    Кішик Назарій

 

§Організація чергування по школі.

§Організація рейдів-перевірок.

§Робота з порушниками дисципліни і порядку.

§Організація прибирання території.

§Нагляд за дотриманням культури поведінки.

§Контроль за відвідуванням уроків.

 

Навчальний сектор

Начальник сектора: Джигирис Маргарита

Консультанти:   Горенська Л.Д та Сташок О.П.

Члени сектора:         Джигирис Яна

                                     Коноба Ілля

                             

§  Організація взаємодопомоги у навчанні.

§  Консультаційна допомога з предметів.

§  Контроль за відвідуванням уроків.

§  Проведення предметних тижнів, олімпіад, конкурсів.

  • Призначити консультантами,  відповідальними за роботу з органами учнівського самоврядування, наступних вчителів


 

  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕКТОР

 

Сідовічева Тетяна

 

ВІЙСЬКОВО - СПОРТИВНИЙ СЕКТОР

 

Подолян Ілля

 

КУЛЬТМАСОВИЙ СЕКТОР

Алешко Марина

 

ТРУДОВИЙ СЕКТОР

Юревич Костянтин

 

 

СЕКТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Кривов’яз Владислав

 

СЕКТОР ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

Войтко Альбіна

 

НАВЧАЛЬНИЙ  СЕКТОР

Джигирис Маргарита

 

 

Голова учнівського врядування

Джигирис Маргарита

 

 

Замісник голови учнівського врядування

Марущак Вікторія

 

Секретар зборів учнівського врядування

Джигирис Яна

 

 

План роботи учнівського комітету